Orde van dienst

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.

In de regel wordt één keer per zondag Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Locatie van diensten

De kerkdiensten worden gehouden te 's-Hertogenbosch en vinden plaats 's-morgens om 10.00 uur en 's-middags om 16.30 uur.

In de regel worden alle diensten gehouden in de Wederkomstkerk, tenzij anders aangegeven in het rooster hieronder.

Videodiensten

Omdat we één gemeente zijn met Ede en Amersfoort, wordt in sommige diensten live meegekeken met een dienst vanuit één van deze locaties. Dit wordt in het rooster aangegeven als VDE (gebouw Elim te Ede) of VDA (gebouw De Stuw te Hoevelaken)

Komende weken

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden
5 februari 2023 10:00 ds. J.R. Visser VDA
16:30 br. C.F. van Mill HC Zondag 50
12 februari 2023 10:00 ds. J.R. Visser HC Zondag 51
16:30 ds. J.R. Visser
19 februari 2023 10:00 br. L.P. Bolt
16:30 br. A.H.F. Huijgen HC Zondag 52
26 februari 2023 10:00 ds. J.R. Visser VDE
16:30 br. G.R.M. Kolkman HC Zondag 1
5 maart 2023 10:00 ds. J.R. Visser VDA
16:30 br. C.F. van Mill HC Zondag 2
8 maart 2023 19:30 ds. J.R. Visser VDA - Bidstond
12 maart 2023 10:00 br. F. van Pijkeren HC Zondag 3
16:30 ds. J.R. Visser viering Heilig Avondmaal
19 maart 2023 10:00 Onbekend
16:30 br. A.H.F. Huijgen HC Zondag 4